Polityka ochrony danychosobowych pozyskanych przez administratora w związku z prowadzoną stroną internetową. Administratorem Państwa danych osobowych jest “Smart Koncept Bartosz Ślósarczyk” z siedzibą w Trzebownisku.

Dane kontaktowe administratora:

adres: Trzebownisko 1001, 
36-001 Trzebownisko

telefon: 889 334 040

adres e-mailowy: info@ido-studios.com

Prowadząc stronę internetową przetwarzamy tylko takie dane osobowe jakie zechcą Państwo podać we wzajemnych kontaktach i przy korzystaniu z formularza kontaktowego. Na ogół będzie to Państwa adres e-mailowy (jeżeli zawiera słowa pozwalające na identyfikację nadawcy) lub też imię, nazwisko, adres i numer telefonu, jeżeli podanie nam tych danych będzie – według Państwa oceny – niezbędne.

Cele przetwarzania przez nas danych osobowych są następujące:

prezentacja oferty handlowej i informacja handlowa,

udzielenie odpowiedzi na Państwa pytania lub wnioski dotyczące naszej oferty.

W związku z tym używamy plików cookies umożliwiających zapamiętywanie odwiedzin na naszej stronie i ułatwiających korzystanie ze strony.

Nie jest możliwy dostęp osób nieuprawnionych do danych osobowych uzyskanych przez nas w związku z prowadzeniem strony internetowej.

Dane osobowe usuwamy po upływie miesiąca od ich otrzymania, chyba, że dłuższe ich pozostawienie będzie, za Państwa zgodą, niezbędne we ,wzajemnych dalszych kontaktach.

Państwa danych osobowych nie przekazujemy osobom trzecim, chyba że za Państwa zgodą okaże się to potrzebne (np. przekazanie kurierowi lub pracownikom poczty dostarczającym zamówiony towar).

Ograniczenie to nie ma zastosowania jeżeli o udzielenie informacji zwrócą się do nas przedstawiciele organów państwowych, ze wskazaniem podstawy prawnej. Uzyskanych danych osobowych nie wykorzystujemy do analiz rynkowych w zakresie towarów będących w naszej ofercie (profilowanie).